ДОПУНА ЛИСТЕ КОНТРОЛОРА-ДЕЛЕГАТА ДРУГЕ ЛИГЕ

Ради подизања квалитета рада и уједначавања критеријума суђења и оцењивања судија, Председништво УОСС је донело Одлуку која следи у наставку:

 

На основу члана 38. став 1. тачка 23. Статута Удружења одбојкашких судија Србије и члана 6б Пословника о раду Председништва УОСС, Председништво УОСС доноси:

 

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ЛИСТЕ КОНТРОЛОРА-ДЕЛЕГАТА ДРУГЕ ЛИГЕ

ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

  • ДАВИДОВИЋ Ненад Београд I - 005
  • ЈОВАНОВИЋ Горан Београд I - 033
  • ЈОВАНОВИЋ Александар Младеновац I - 020
  • МИЛИЋ Владан Ниш IX - 006
  • МУРИЋ Зоран Ужице VII - 001
  • ПОПОВИЋ Анђелко Сремски Карловци II - 003
  • ШПАНОВИЋ Душан Нови Сад II - 006
  • ВЕЉОВИЋ Горан Краљево V - 004
  • ВУЧКОВИЋ Дејан Велико Градиште X - 001
  • СТАНКОВИЋ Горан Зајечар III – 001

 

Образложење

 

На основу предлога Комисије за контролу и унапређење суђења УОСС, а уз сагласност

руководства УОКРЛ, ради подизања квалитета рада и уједначавања критеријума суђења и оцењивања судија, Председништво УОСС је донело Одлуку да се листа контролора-делегата Других лига допуни са контролорима-делегатима са листе БПШ Суперлиге и Прве Б лиге Србије, чија су имена наведена у тексту Одлуке.

Председништво УОСС сматра да напред наведени контролори-делегати поред неспорних високо стручних и људских квалитета, поседују дугодошње искуство као судије и контролори-делегати на највишим ранговима такмичења, те да ће својим радом и активним учешћем на утакмицама Других лига подићи ниво организације утакмица и помоћи младим колегиницама и колегама својим саветима да унапреде своје суђење.

Председник УОСС

Горан Градински